Srečanje ob zaključku leta s Karitas

IF
Aleksander Reberšek je v torek, 18. 12. 2012 v Zavodu Svetega Rafaela Vransko z večerjo počastil dobre ljudi, prostovoljce, ki pomagajo pri organizaciji Župnijske Karitas Vransko. Njegov osnovni namen je bil, da prostovoljce povabi na prijetno druženje ob večerji, in da tako nekdo nekaj stori tudi za njih, ki celo leto opravljajo dobra dela.
 
Poudaril je, da je izredno vesel, da so ljudje, da so človek človeku in tako niso pozabili na našega Dejana. Aleksander je izpostavil tudi dejstvo, da smo odgovorni, da poskrbimo za sočloveka, vse besede pa so odveč, če ni dejanj.
Skozi celo leto so prostovoljci zelo pridni in delavni. Razdeljujejo hrano pomoči potrebnim. Izvajajo razne delavnice, s pomočjo katerih zbirajo darove, ki so jih letos namenili obdarovanju varovancev tega doma ob miklavževanju. Vsako leto ob veliki noči obiskujejo domove starejših občanov, ki se ne morejo več vključevati v družbo. Obiskujejo tudi naše krajane v drugih domovih za starejše. V maju organizirajo romanje na Brezje za starejše. Redno obiskujejo naše občane ob obletnicah rojstva.
Aleksander je priznal, da so tudi njemu v vzgled ob opravljanju službe podžupana, da jo jemlje kot služenje skupnosti in zato se je odločil, da vse svoje prihodke, ki izhajajo iz funkcije podžupana, nameni v podporo društvom, posameznikom in projektom v Občini Vransko.
Izpostavil je, da so zanj ti prostovoljci pokončni in pošteni ljudje, vse to pa dokazujejo z dejanji, zato jih ceni in spoštuje. Hkrati se jim je zahvalil, da so se odzvali njegovemu vabilu in si vzeli čas tudi zase.
Na koncu je vsem zbranim zaželel blagoslovljene božične praznike in srečno, ter predvsem zdravo novo leto.

Komentarji