Prevzem pustne oblasti

alex_IMG_8772

V tem pustnem času je v naši občini moč čutiti precejšen nemir, saj je to čas, ko vranski generali »VRANARJI« prevzemajo občinsko oblast. Vršile so se velike priprave in v zvezi s tem so bili napravljeni prvi koraki. Z veliko vnemo se je dela lotila komisija za mobilizacijo (naborna komisija), polne roke dela pa ima tudi štab za logistiko.

Bojne enote in pustno oblast je vodil general Aleksander Reberšek, vključno z generaloma Jožetom Križnikom in Stanetom Gržino ter z upokojenim generalom Vladotom Rančigajem.

Z zavzetjem občinskih prostorov dne 23. 2. 2014 ob 24.01 so oblast v občini Vransko prevzeli generali VRANARJI. To je bil veličasten dogodek, na katerega so čakali vsi občani. Kot je navada pri vojaškem prevzemu oblasti, je tudi tokrat vse teklo brez kapljice prelite krvi. Da bi bila vlada čim bolj demokratična, smo razrešili občinski svet in občinsko upravo, pri našem županu pa je prišlo do blagega upiranja, vendar se je naposled le moral vdati, saj smo bili v veliki premoči. Svetnikom se odvzema glasovalna pravica, občinska uprava pa do nadaljnjega ostaja za potrebe našega generalštaba. Župan je v hišnem priporu, opravlja pa lahko samo hišna opravila. Pred županovo hišo smo postavili opazovalno skupino z nalogo, da ugotovi, če je naš župan begosumen. Bali smo se namreč, da nam župan skupaj s polno občinsko blagajno pred prevzemom oblasti kam pobegne. Ogromno dela je bilo opravljenega pri pripravi orožja, urejanju uniform in poliranju raznih zlatih odlikovanj in priznanj.

Prevzem oblasti in primopredaja simboličnega ključa občine Vransko sta potekala v nedeljo, 23. februarja ob 11.00 v središču trga pred občino Vransko, kjer je ključ, ki simbolizira občino, predal pustni oblasti župan, gospod Franc Sušnik.

Pustna vlada generalov Vranarjev s svojimi sklepi omogoča hitrejši razvoj naše občine, saj so sklepi prilagojeni volji naših volilcev, hkrati pa je pustna vlada ekološko in energetsko osveščena, in je prva, ki se bori za to, da bi bilo na Vranskem 300 dni občinskih praznikov, ostalih 65 dni pa lahko koristite lansko bolniško.

Na svoji prvi nočni seji je pustna vlada opredelila svoje naloge in zavzela naslednje sklepe:

Sklep 1: Organizira se največji karneval v tem delu Evrope, ki bo na pustno soboto potekal po trgu na Vranskem s pričetkom ob 14. uri in 55 sekund.

Sklep 2: Za glavnega odgovornega za to prireditev se določi g. Franca Sušnika, ki je v sorodu z odstavljenim županom.

Sklep 3: Za vodjo karnevala se določi mladega visokega oficirja, generala Aleksandra Reberška, ki bo s svojo bojno nabitostjo pripomogel k uveljavitvi pustne vlade.

Sklep 4:  26. 2. 2014 bodo generali obiskali vse občine Spodnje Savinjske doline in z njimi navezali prijateljske stike. Upravno enoto v Žalcu bomo ukinili, ker se bodo davščine nakazovale izključno pustni vladi Vransko. Poleg denarja se zasežejo vse pivske rezerve.

Sklep 5: Ker je avtomobilski promet problematičen tudi v naši občini in veliko mladih nima izpita, lahko pridejo po vozniška dovoljenja, ki jih dobijo takoj, če prinesejo s sabo denar in nam obljubijo, da tega ne bodo obešali na velik zvon.

Sklep 6: Uspelo nam je organizirati tečaj pivske vožnje. Za to smo angažirali specialista gospoda Gašperja Gašperja iz Kopra, ki je ekspert na tem področju.

Sklep 7:  Po teh akcijah, opisanih v točki 5 in 6, lahko dovolimo, da je dovoljena količina alkohola v krvi 2.1 promila, točenje alkoholnih pijač v gostinskih lokalih pa je za čas pustne vlade 24 ur na dan. Generalom se streže brezplačno!

Sklep 8: Na malega pusta, v četrtek, 27. februarja, v vseh gostilnah točijo pijačo po znižani ceni.

Sklep 9: Ukinili bomo protikorupcijsko komisijo, ker je ne potrebujemo.

Sklep 10:  Vsi osnovnošolci, dijaki in študentje se morajo v času pustne vlade držati naslednjih pravil. Jedilnike sestavljate sami, učite učitelje, odmor podaljšajte na 45 minut in ure skrajšajte na 5 minut, domače naloge so prepovedane, prav tako ustno spraševanje, počitnice pa smo na vašo željo podaljšali. Prav tako smo podaljšali vikend za 1 dan, bistvo vašega bivanja v šoli pa je zabava, ples in smeh. Spremenili smo predmetnik in vanj namesto slovenščine, matematike in zgodovine dodali špricanje, klepetanje in tek po hodnikih.

Sklep 11:  Nepremičninski davek je v občini Vransko strogo prepovedan. Pustna vlada bo subvencionirala delovanje lokalov, ki se bodo držali pustnega zakonika. Prav tako bo posebna enota generalov skrbela za prijetno vzdušje in živo glasbo, ki je ne bomo zaračunali.

Za nemoteno delovanje pustne vlade so naloge generalov naslednje:

General Aleksander Reberšek prevzame zahtevno tehnično delo organizacije karnevala. Skrbi za red in disciplino na karnevalu in je odgovorni vodja karnevala.

Ker je trenutno tudi v naši občini kar velika brezposelnost, predvsem mladih, je potrebno poskrbeti za zagon gospodarstva. To nalogo bo prevzel general Stane Gržina. Poskrbel bo, da bosta INDE in KIV še naprej tako uspešno delovala.

Za korupcijo je zadolžen general Jože Križnik. Tudi sam je študiral za tajkuna, pa se ni obneslo. Če hočete denar spraviti v davčno oazo, se obrnite na njega, saj ga zna tako spraviti, da ga še živ hudič ne najde.

Za funkcijo javne uprave bo poskrbel general Vlado Rančigaj, kateremu bo podrejen tudi preiskovalni organ. On bo poskrbel, da bo delo transparentno, da bo prišel denar v prave roke, predvsem pa bo skrbel, da se v njegov resor ne zaposluje mladih, temveč samo preizkušen starejši kader. Ker ima izkušnje z upokojenci, bo poskrbel, da javna kuhinja ne bo brez obiskovalcev.

Srečo imamo, da smo za finančnega ministra zadolžili uglednega generala Petra Drolca, ki si po zgledu gospoda Čufarja zna izposojati denar. Sam ima na tem področju velike izkušnje, saj je dolžan vsem v našem bloku.

Za naravo varstvo in zmanjšanje CO2 bo skrbel general Andrej Maloprav. Imenovan je zato, ker ima velik čut do narave, saj je predlagal, da se v brodovskih blokih ustanovi Žabja farma. Ker je ta gradnja zaustavljena, bi ta predlog trenutno porabil najmanj davkoplačevalskega denarja.

General Simon Zajec bo poskrbel, da pustna vlada ne bo lačna in jo oskrbel z najboljšo hrano in pijačo. Priporočljiva hrana je pršut, plesniv sir, škampi, tartufi, steaki, stara vina in kvalitetni viskiji. Pustna vlada mora v teh časih ostati v dobri kondiciji.

Generali Sandi Pikelj, Jernej Vadlan in Miha Pečovnik prevzemajo kulturo, in obljubljajo, da se bo v osnovnih šolah pričel obvezen pouk igranja na frajtonarico, bariton, kontrabas in kitaro.

General Vilko Frece prevzema problematiko energetike, oskrbo s toplotno energijo, gorivi in elektriko. Obljublja, da bo že v naslednjem letu namesto bencina uvedel čistejše gorivo, to je alkohol.

General Štefan Kukec je zadolžen za častne pustne simbole in brezhibno delovanje voznega parka ter uspešno zatiranje lesnih črvov v poveljniškem vozilu.

General Alen Jelen je zadolžen za problematiko dela. Obljublja, da se boste lahko vsi tisti, ki boste maskirani v karnevalu, upokojili takoj, ne glede na leta, ki ste jih opravili v službi.

General Peter Pečovnik je glavni tržni inšpektor in preverja, če so kelnarce pomanjkljivo oblečene, če točijo čez rob, in skrbi za to, da imajo generali res zastonj pijačo.

Za zaloge alkohola in lepih deklet ter za aktivno preživljanje prostega časa je zadolžen general Denis Grabner.

Ostali generali se razporedijo po potrebi.

Komentarji