Sejnina


Kam gre moja sejnina / podžupanska plača?

Na prvem sestanku s krajani Čepelj po lokalnih volitvah 10.10.2010 se je Aleksander Reberšek odpovedal sejninam in jih namenil kraju, kjer je bil izvoljen – Čepljam.
Tukaj bo tudi vodil evidenco, za kaj je bila porabljena njegova sejnina in podžupanska plača.

UTRIP SAVINJSKE DOLINE za krajane Čepelj – 429,14
Ureditev obrežja potoka skozi Čeplje – 40€
Slovenske zastave za vse krajane Čepelj – 100€
PGD PREKOPA – ČEPLJE – STOPNIK – 1700€
Obnova garaže PGD Prekopa – 416€
PGD Ločica 80 let – 500€
Pomoč pri požaru – 110€
Hidrant – Prekopa – september 2014 – 190€
Košarkarsko društvo Vrani Vransko – 1910€
Klub mladih Limovce – za izgradnjo odbojkarskega igrišča – 300,00€
Športnica Sabina Predovnik: 120,00€
Nogometni klub Vransko – 150€
Športno društvo Tana Vransko – 400€
Mini otroška olimpijada – 35€
ŠD Papagaji – 340€
Mlada plesalca iz Občine Vransko – LP in TV – 120€
Plezalna odprava v JAR – Joži Pavlič: 100€
Planinsko društvo Vransko (pomoč pri obnovi koče na Čreti) – 300€
Mladi planinci Vransko – 100€
Oktet Sv. Mihaela: 100,00€
K.D. Mustang – 100€
Plačilo dveh tečajev varne vožnje MK Vroče Gume – 150€
Tek in kolesarjenje po Občini Vransko (sponzoriranje prireditve) – 90€
Medobčinsko društvo invalidov Žalec – 150,00€
Žarek Upanja (OŠ Vransko) 100€ + 217,08€
Brezplačne inštrukcije za dijake iz Občine Vransko – 930€
Topel obrok v Zavodu sv.Rafaela (H.A.) – 625,95€
Od oktobra dalje je H.A. nameščen v zavodu sv. Rafela na Vranskem.
Oblačila za H.A. (dve trenirki, spodnji del) – 26,07€
Pomoč družini iz Občine Vransko (plačane položnice) – 88.90€
Dejan Grilj (za nakup bionske proteze) – 500€
Domena dejangrilj.si (2 leti): 30,96€
Srečanje ob zaključku leta – Karitas Vransko – 2013 in 2014 – 487,95€
40 paketov pomoči za krajane Vranskega – 214,92
Pomoč za bivše zaposlene v podjetju KIV – 297,99€
Karitas Vransko, darila za najstarejše občane – 56,49€
Donacija za cerkev (koledar) – 50€
Lovska družina Vransko – 521,32€
LD Vransko, majice – 285€
Srečanje LD Vransko in kmetje iz Občine Vransko – 50€

SKUPAJ: 12.432,77€

Komentarji