Moja sejnina / požupanska plača

Spoštovane občanke in občani!
Živimo v težkih časih. Vse več ljudi ne vidi izhoda, vse več ljudi živi v pomanjkanju. Zato sem prepričan, da nekaj moramo narediti. Tudi sam priznam, da je v določeni meri, za zdajšnje stanje kriva politika in politiki. Toda sam ne pristajam na sodbo ulice in posameznikov, da so vsi politiki isti. Nekateri delamo za ljudi in ne za denar. To dokazujem z dejanji. Iz dneva v dan se trudim, da naredim nekaj dobrega za ljudi, za občino, za Vransko in vsa naselja.
Od oktobra leta 2010, ko ste mi zaupali mesto svetnika v občini Vransko, pa do 1. januarja 2013, sem prejel 3.973,19 evrov sejnin in podžupanskih plač. Drži, od aprila 2012, ko sem bil imenovan za podžupana Občine Vransko so se moji prihodki iz naslova občine Vransko znatno povečali. Ampak, želim poudariti naslednje. Društvom, posameznikom in raznim projektom sem v tem istem obdobju doniral 4.059,97 evrov. Čeprav vsi ljudje ne podpirajo mojih dejanj, sem vesel, da lahko pomagam. Denarja iz naslova sejnin in podžupanstva ne potrebujem. Na to mesto sem bil izvoljen s strani vaših glasov, zato vse, kar dobim, vrnem nazaj.
Dosti ljudi me sprašuje, zakaj to počnem? Ali zgolj zato, da nabiram politične točke in če imam kakšne namene kandidirat za župana. Sam o teh stvareh še ne razmišljam in to, da se odpovedujem vsem prihodkom s strani Občine ne pomeni, da bom kandidiral za župana. Odpoved sejninam je moja osebna odločitev, ker želim prispevati kamenček v mozaik k večji blaginji občank in občanov Vranskega.
Poleg tega, da pomagam, pa je moj namen ta, da me kdo posnema, da se sproži tovrstni val in da bi ljudje končno spoznali, da si moramo pomagati ter držati skupaj. Premalo nas je, da bi se delili in kregali med sabo.
Sam sem srečen, da sem zdrav in da lahko delam. Vse ostalo pride s tem. Nič drugega ne potrebujem. Tudi pohval ne potrebujem, želim si samo, da bi bili ljudje, da bi bili človek človeku, da bi v teh časih držali skupaj in se imeli radi.
Kam sem razdelil denar, si lahko pogledate na spletni strani www.sedmica.si

Komentarji