Evropski dan brez avtomobila – tek od pekarne do kavarne

alex_IMG_2461
Osnovna šola Vransko – Tabor je v sodelovanju z Občino Vransko v evropskem tednu mobilnosti obeleževala  dan brez avtomobila in sicer v petek 21.09.2012
Del poti v šolo so učenci prehodili peš. Zjutraj pa so tekli od pekarne do kavarne skupaj s svojimi učiteljicami in učitelji. Sodelovali so tudi otroci in vzgojiteljice iz vrtca.
Teka se je udeležil tudi požupan Občine Vransko Aleksander Reberšek, ki je najprej čestital organizatorjem in vsem udeležencem, ki so se udeležili tega projekta, hkrati pa je čestital vsem, ki so pretekli to progo.
Izpostavil je, da bi si želel več takšnih dogodkov, kjer bi mlade spodbujali k uporabi drugih prevoznih sredstev, ki manj onesnažujejo okolje oz. ga sploh ne.
Sam se je na Vransko pripeljal s kolesom, tek pa je otvoril skupaj z občinsko svetnico Natašo Juhart.
Vsi ki ste zamudili ta prisrčen tek pa lepo vabljeni naslednje leto.
Preberite več»

Srečanje invalidov

alex_September 2012 297
Člani medobčinskega društva invalidov Žalec so se zbrali na 10. jubilejnem letnem srečanju.
Tudi letos se ga je udeležilo 150 invalidov šestih občin Spodnje Savinjske doline. Srečanje je predvsem priložnost za druženje, pa tudi oceno, v kolikšni meri je lokalno okolje invalidom prijazno. (www.tvcelje.si)
Foto: Darko Naraglav
Preberite več»

Obisk predsednika republike dr. Danila Türka

alex_turk 31

V ponedeljek, 4. 6. 2012, je občino Vransko obiskal predsednik republike dr. Danilo Türk. Pozdravno srečanje, kjer so predsednika sprejeli župan in predstavniki občine, je potekalo v mali zrcalni dvorani. Sledil je obisk Osnovne šole Vransko – Tabor, kjer so učenci pripravili kratek kulturni program. V Schwentnerjevi hiši si je predsednik nato ogledal razstavo Rodoljubni založnik Lavoslav Schwentner, nakar je sledil ogled Muzeja motociklov Vransko. Uradni del obiska se je zaključil z ogledom Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije Vransko.

Preberite več»

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vransko

vransko seja 5

Občina Vransko v mesecu maju praznuje občinski praznik v spomin na leto 1868, ko je cesar dne 7. aprila dotedanji kraj Vransko v vojvodini Štajerski povišal v deželno-knežji trg, dne 14. maja pa je sledilo vsesplošno praznovanje Vranšanov s slovesno mašo, razstavo živine in veliko ljudsko veselico.
Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Vransko, ki je bila v petek, 11. maja 2012, ob 19. uri v Športni dvorani Vransko, je bil slavnostni govornik župan Franc Sušnik. Izpostavil je pomen prostovoljstva in dobrodelnosti v vse težjih socialnih razmerah ter ob tem opozoril na projekte in dobrodelne prireditve, katerih brez nesebičnega angažmaja posameznikov ne bi bilo mogoče izvesti: izgradnjo depandanse Zavoda sv. Rafaela Vransko, dobrodelni koncert za Dejanov objem, dobrodelni koncert za obnovo zvonika župnijske cerkve sv. Mihaela ter dobrodelni koncert Žarek upanja na OŠ Vransko – Tabor. Ob pregledu izvedenih aktivnosti Občine Vransko v preteklem letu je izpostavil pomembnejše investicije: izgradnjo male čistilne naprave Prekopa in 1. faze kanalizacije za naselja Čeplje, Prekopa in Stopnik, rekonstrukcijo odseka lokalne ceste Vransko – Prapreče, izgradnjo javnega vodovoda Brode – grič ter ureditev avtobusnih postajališč. V zaključku je opozoril tudi na težave, s katerimi se pri izvajanju projektov soočajo investitorji; kot primer je navedel nerazumno dolge postopke Agencije RS za okolje, ter ob tem izrazil upanje, da se bodo takšne in podobne prakse pristojnih institucij, ki negativno vplivajo na podjetniško iniciativo in posledično zavirajo razvoj, čimprej končale.

Preberite več»

Del sejnine za topel obrok

IF
V petek 4.maja, dan pred “prvo” sejnino, ki jo bom prejel kot podžupan Občine Vransko, sem v Zavodu sv. Rafaela na Vranskem skupaj s Hrastovec Alojzom – Venigovem Lojzu in Martino Tekavc podpisal pogodbo, s katero bo Venigov Lojz vsak dan dobival topel obrok. Hrano mu bodo vozili na njegovo začasno bivališče – avto prikolico. Račun pa bom plačeval enkrat mesečno (približno 135,00€)
Vse besede so odveč če ni dejanj. Kot človek sem odgovoren za sočloveka in potrebno mu je omogočiti dostojno življenje! V politiko se nisem podal zato, da bi delal za denar, ampak da bi delal za ljudi. Politiko jemljem kot dar, kot zmožnost, da naredim nekaj dobrega. Politika je zame predvsem delo za skupno dobro.
To dokazujem s svojimi dejanji!
Sreče ne prinese denar, le radi se imejte, pravi Adi Smolar. Vem, da ne morem spremeniti sveta, lahko pa sem zgled marsikomu, da me v mojih dejanjih posnema.
Preberite več»

Aleksander Reberšek imenovan za podžupana Občine Vransko

profilna FB1
Pozdravljeni !
V prilogi vam posredujem sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko. Prav danes sem bil s strani vladne službe ponovno opozorjen na zakonsko obveznost imenovanja podžupana. Dejstvo je, da je imenovanje podžupana obvezno in zato sem se tudi odločil za ta korak. V prvem odstavku 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi je nedvoumno zapisano, da ima občina najmanj enega podžupana.
Pri izboru sem upošteval naslednje:
- da je imenovani podžupan vodja največje skupine svetnikov  izvoljenih na lokalnih volitvah 2010 .
- da je narava njegovega dela takšna, da mu omogoča izvajanje nalog podžupana.
- da sta njegovo dosedanje politično in družbeno delovanje in angažiranost dobra popotnica za  uspešno izvajanje nalog podžupana.
- da menim, da bo njegovo delovanje na področju družbenih dejavnosti, športa , kulture,  društev in dela z mladimi zapolnilo vrzel v dosedanjem delovanju Občine Vransko.
Vse ostalo je razvidno iz priloženega sklepa.
Lep dan
Franc Sušnik
Župan
33.a člen
Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana podžupan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi župan razen, če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.
(Vransko, 15.marec 2012)
 big_novi tednik 001

4.sestanek v Čepljah

alex_img_1139 (1)
V četrtek, 29. oktobra je občinski svetnik občine Vransko Aleksander Reberšek, organiziral srečanje vseh krajanov in krajank Čepelj. Aleksander Reberšek se je uvodoma vsem zahvalil za podporo na državnozborskih volitvah.
Glede na to, da smo letos v Čepljah pridobili čistilno napravo, je bilo velik del sestanka namenjen izračunu komunalnega prispevka. Krajane je namreč zanimalo kaj vse vpliva na prispevek. Župan Franc Sušnik je pojasnil, da vpliva velikost parcele, neto površina objekta in faktor, ki za stanovanjsko hišo znaša 0,7 za gostinski lokal pa 1,3.
Izmed dosedaj izračunanih komunalnih prispevkov je povprečni prispevek znašal 1042€.
Glede na to, da smo v finančni krizi je Aleksander Reberšek predlagal, da se število iz šestih mesečnih obrokov spremeni v 12 mesečnih obrokov in sicer na novograjenih sistemih čistilne naprave.
Župan je obljubil, da bo to pobudo dal na korespondenčno sejo takoj v začetku novega leta.
Zaključili smo ob sproščenem pogovoru ter veselo ob kozarčku penine in si voščili srečno novo leto 2012.
Preberite več»

Otvoritev male čistilne naprave Prekopa

cistilna 3

V petek, 21. oktobra 2011, je v Prekopi potekala otvoritev male čistilne naprave in prve faze kanalizacije Čeplje, Prekopa, Stopnik. V kratkem kulturnem programu so se predstavili učenci OŠ Vransko – Tabor, nato sta župan Franc Sušnik in predstavnik dobavitelja strojne opreme Roman Jurički predstavila potek izgradnje in način delovanja čistilne naprave. Domači župnik Jože Turinek je opravil blagoslov, osnovnošolka Brina Lencl, župan in predsednik Vaškega odbora Prekopa Ljubo Gosak pa so s prerezom traku čistilno napravo predali namenu.

Preberite več»

Kostanjev piknik in 1.obletnica mojega svetniškega mandata v Čepljah

alex_img_1098

Pred enim letom sem bil izvoljen za svetnika v Čepljah, zato sem vse krajane povabil na kostanjev piknik. Piknika se je udeležil tudi vranski župan g.Franc Sušnik.

Preberite več»

Slovenska zastava v vsak dom

alex_IMG_1801
Vransko (23. junij 2011) – V teh dneh Slovenija praznuje svoj dvajseti rojstni dan. Pred dvajsetimi leti smo se odločili, da imamo dovolj jugoslovanskega kaosa in da gremo na svoje. Naša odločitev za samostojno Slovenijo se je vsekakor izkazala za pravilno.
Seveda smo razočarani zaradi sedanje politične in gospodarske situacije, vendar je potrebno jasno povedati, da za nastalo situacijo ni kriva osamosvojitev, ampak povampirjena politika. Samostojna Slovenija in priborjena demokracija nam omogoča, da tej politiki na volitvah rečemo ne. Zgovarjanje na krilatico “vsi so isti” zgolj podaljšuje agonijo, še bolj pa je nesmiselno stresanje nezadovoljstvo na državo. To je tako, kot če bi se jezili na hišo, ker v hiši ni toplo. Za slabe razmere v hiši ni kriva hiša, ampak lastnik oziroma gospodar.
Bodimo ponosni na našo domovino, bodimo ponosni na Slovenijo. Sam sem ponosen na samostojno Slovenijo, čeprav zelo razočaran nad sedanjo vlado. Veselja do domovine nam ne sme vzeti slaba vlada.
V teh dneh sem krajanom Čepelj delil slovenske zastave. Nekateri so jo bili nad vse veseli, drugi so bili malce zadržani. Skupaj praznujmo 20. obletnico samostojnosti in to jasno pokažimo z izobešanjem slovenske zastave.
Aleksander Reberšek
 
Preberite več»