Dejana Grilja do cilja loči še 28.000€

big_IMG_7026___
Spoštovani prijatelji!
Ljudje smo po svoji naravi čuteča bitja. Če prisluhnemo svoji notranjosti in se oddaljimo od naglice in vsakodnevnega vrveža, ki nas obdaja uvidimo, kako je svet lep, če si med seboj pomagamo. Ja, ljudje si moramo med seboj pomagati. Solidarnost je temeljna vrednota, ki jo moramo spoštovati. Vsakdo mora biti upravičen do dostojnega življenja, zato naj vsak po svojih močeh priskoči na pomoč tistemu, ki pomoč potrebuje.
Dejan Grilj iz Vranskega je v hudi delovni nesreči izgubil obe roki. Ker mu želimo pomagati organiziramo številne aktivnosti. Denar zbiramo na različne načine, preko SMS sporočil, donacij Karitasu in Rdečemu Križu itd. Karitas je ob cvetni nedelji tudi prodajal butare. Že dalj časa zbiramo zamaške od plastenk, imeli smo že dobrodelni koncert, še enega pa pripravljamo v petek, 19. aprila 2013.
Odgovorni smo, da poskrbimo za sočloveka in mu omogočimo dostojno življenje. Vse besede so odveč, če ni dejanj. Stopimo skupaj in pomagajmo Dejanu po najboljših močeh. Vsi smo potencialno izpostavljeni nevarnosti, da se enako zgodi nam. To imejmo vedno v mislih.
Iz sredstev podžupanske funkcije sem za Dejana namenil 500€, ki jih bo porabil za nakup protez. Pred prejšnjim dobrodelnim koncertom pa sem predlagal, da se cel občinski svet odpove eni sejnini v korist Dejana Grilja. Občinski svetniki so moj predlog z veseljem podprli in tudi sprejeli. Naše dejanje pa so očitno posnemali mnogi drugi in prav je tako.
Moram pa izpostaviti kar nekaj oseb, ki sodelujejo v akciji za pomoč Dejanu. Naj izpostavim Romana Brgleza, župana Franca Sušnika, direktorico ZKTŠ Suzano Felicijan, Župnijsko Kartias, Heleno Golob in pa Martino  Felicijan. To so ljudje, ki se zelo trudijo, da bo Dejan dobil bionski protezi. Seveda pa gre zahvala tudi vsem ostalim, ki ste kakorkoli pomagali, tudi s pošiljanjem SMSov ali zbiranjem pokrovčkov! HVALA VAM!
Več informacij o Dejanu, si lahko preberte tukaj - www.dejangrilj.si
Na koncu še poziv: Vse ljudi dobre volje vabim na dobrodelni koncert na Vransko.
STOPIMO SKUPAJ!

Komentarji