Življenjepis


Alex Reberšek se je rodil 9. oktobra 1980 v Celju. Od svojega rojstva živi in deluje v občini Vransko. Šolske klopi je gulil v osnovni šoli na Vranskem. Po končani osnovni šoli, ko je bilo potrebno sprejeti odločitev, kako začrtati svojo prihodnost, je pokazal interes in zanimanje za elektrotehniko. Odločil se je, da bo svoje šolanje nadaljeval na Šolskem centru Celje na Srednji šoli za elektrotehniko.

Po uspešno zaključeni srednji šoli so Alexa vpoklicali na obvezno služenje vojaškega roka v Vojašnico generala Maistra v Mariboru. Po opravljeni državljanski dolžnosti se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani. Splet okoliščin ga je pred zaključkom študija zapeljal na pot samostojnega podjetnika. Njegova odločnost in prevzemanje odgovornosti sta ga tako že kmalu privedla do finančne neodvisnosti. Odprl je svoj gostinski lokal, kjer je pri svojem delu in podjetništvu zelo uspešen in iznajdljiv.

Alex je družaben, zgovoren ter iznajdljiv človek. Je poln idej, ki jih z vso zagnanostjo in odgovornostjo do sočloveka in okolja tudi udejanja. Sam pravi: »Kar obljubim, bom naredil!«.
Alexa je vedno zanimalo dogajanje okoli njega ‒ predvsem družbenopolitični dogodki in lokalna problematika. Posebej so ga prizadele socialne nepravičnosti, krivice in neodgovornost mladih. Zato se je odločil, da se aktivneje vključi v politiko, saj je menil, da bo na ta način lahko kaj spremenil. Leta 2000 se je včlanil v NSi in postal njen aktivni član. Za Novo Slovenijo se je odločil, ker vanjo verjame, ker verjame v vrednote in v ljudi te stranke.
Dejaven je bil v podmladku Nove Slovenije – v Mladi Sloveniji. Bil je vodja Regijskega odbora MSi Savinjsko-Šaleška, član Izvršilnega odbora Mlade Slovenije, bil pa je tudi podpredsednik podmladka. Trenutno je predsednik občinskega odbora NSi Vransko in podžupan Občine Vransko. Pasivnost mladine v domačem okolju ga je spodbudila, da je s somišljeniki ustanovil Klub mladih Vransko. Marsikdo ga pozna kot odličnega organizatorja že tradicionalnega koncerta Vransko Summer Night.

Veliko mu pomeni pomoč ljudem v stiski in prostovoljstvo, zato je aktiven pri gasilskem društvu v Prekopi.

Alex svoj prosti čas rad porabi za športne aktivnosti, saj meni, da je za opravljanje vseh aktivnosti in odgovornosti potrebna kondicija. Redno obiskuje fitnes, teče, hodi v hribe, pozimi pa smuča. Je strasten gobar in dober poznavalec gob. Lansko leto je postal član Lovske družine Vransko. Veliko časa nameni tudi izvedbi vsakoletnih prireditev Vransko Summer Night in Vranski poletni večeri. V veliko veselje pa mu je tudi lokal Sedmica, ki uspešno obratuje že od leta 2004.

Komentarji