Program


MOJ PROGRAM

Moja kandidatura za poslanca je drugačna, kot ste jih vajeni, saj moj volilni program ne vsebuje vsemogočnih obljub, ki jih boste verjetno poslušali in prebirali v večini volilnih kampanj. Ne obljubljam ničesar, česar ne bi mogel izpolniti. Moja izhodišča pri kandidaturi za poslanca so ljudje, vasi, kraji, občine, moja beseda in moja dejanja.

LJUDJE
Moj namen je iskreno prisluhniti ljudem in jih dejansko tudi slišati. Tako želim delati najboljše za ljudi in reševati njihove težave, saj je prvenstvena naloga poslanca, da služi ljudem in njihovim potrebam. Zame največja vrednota je neposreden stik z ljudmi. Na tej vrednoti gradim že od vsega začetka in bom z njo nadaljeval tudi kot poslanec. Držim se načela: Ne glede na to, na katero funkcijo je nekdo izvoljen, se mora zavedati, da tam ni zaradi sebe, temveč zaradi ljudi. Premalo politikov se zaveda, da so bili izvoljeni zato, da težave rešujejo, ne pa, da jih ustvarjajo.

VASI, KRAJI, OBČINE
Moj volilni okraj obsega občine Vransko, Tabor, Braslovče, Prebold in del občine Žalec. Ta del naše lepe dežele ima bogato kulturno dediščino in izjemno lepo naravo, zato mu želim le najboljše. Vse dobre projekte, ki jih boste zastavili z vašimi župani, bom odločno podprl in vam pomagal pri uresničitvi le-teh. Želim biti vaš glas na državnem nivoju.

MOJA BESEDA
Pri meni beseda velja! Nisem človek, ki bi obljubljal nekaj, česar ne bi mogel uresničiti. Obljubim le, da bom delal veliko, da vam bom na razpolago in da boste pri meni na prvem mestu vedno ljudje. Nikoli ne bom obupal, še preden bi se potrudil in stvar poskušal izpeljati. Pripravljen sem na nove izzive.

MOJA DEJANJA
Politik mora v teh težkih časih s svojim zgledom pokazati, da misli resno, še posebej, ko gre za zategovanje pasu.
Kot občinski svetnik sem se ob nastopu mandata odpovedal sejnini in jo namenil kraju, oziroma svojim volilcem, s katerimi se redno dobivam. Kot poslanec bom to prakso obdržal, saj le tako lahko zastopam vaše interese v državnem zboru in vaše interese postavljam na prvo mesto.
To niso le besede, to so dejanja, ki sem jih že uresničil v vlogi občinskega svetnika.

To je moj program, namenjen Vam.

Komentarji