Predsednik KMV


Alex je od ustanovitve predsednik Kluba mladih Vransko. Klub je bil ustanovljen z namenom popestritve dogajanja za mlade v občini Vransko. Za ta korak se je odločil predvsem zaradi želje, da se v domačem okolju dogaja tudi kaj za mlade. Glavni cilj kluba je mladim nuditi priložnosti za kakovostno preživljanje njihovega prostega časa preko športa, kulture, glasbe ali kako drugače.
Namen kluba je, da mladi postanejo pobudniki idej, zastopniki svojih interesov pri institucijah in nosilcih odločanja, ter da so sposobni sprejeti odgovornost za svoje odločitve. Klub uči mlade biti konstuktivno kritičen tako v klubu kot izven njega.

Aktivnosti Kluba mladih Vransko:
•    Organiziranje koncerte in druge javne prireditve (Vransko Summer Night, Poletni večeri, karneval Vransko)
•    Organiziranje športnih turnirjev in dogodkov za širšo javnost (nogomet, kolesarjenje, paintball,…)
•    Čistilne akcije občine Vransko
•    Organiziranje izletov

Komentarji