7. srečanje krajanov Čepelj

alex_IMG_1672
27. 3. 2013 je v prostorih nad mlekarno v Čepljah potekala sestanek prebivalcev Čepelj. Sestanka sta se poleg vaščanov udeležila tudi Župan Franc Sušnik in podžupan Aleksander Reberšek. Razprava je tekla o zimski službi, o priklopu na kanalizacijo, o čiščenju potoka Tudrovščica, glede poseka gozda pri poligonu AMZS in o tekočih zadevah.
V Čepljah posebnih težav z zimsko službo ni, tam kjer so, pa jih bodo reševali vpleteni sami. Opozorjeno je bilo na križišče pri Pukeljčevih, kjer se srečujeta zimski službi občine Vransko in občine Tabor in na sredini križišča ostaja sneg, ki ga nihče ne počisti. Župan Franc Sušnik je povedal, da Občina zagotavlja pluženje, vaščani pa se morajo glede pripomb obrniti na osebo, ki na njihovem območju pluži.
Župan je vaščane pozval naj se priklopijo na kanalizacijo. Povedal je, da nihče ne bo prisiljen v priklop, je pa potem stvar inšpekcije glede kaznovanja tistih, ki tega v predvidenem času ne bodo storili. Povedal je, da je možno plačilo na 6 in 12 obrokov in da bo druga faza izgradnje kanalizacije končana do leta 2020. Ena izmed vaščank je izpostavila težavo, da je sama in da bo težko poravnala plačilo kanalizacije. Pri tem je še povedala, da so ji pri kopanju cevi izvajalci poškodovali hišo in ji nihče ne bo povrnil škode. Župan je vaščanki odgovoril, da je plačilo priklopa na kanalizacijo možen na obroke, kar se tiče poškodbe hiše pa izvajalci odgovarjajo za vse poškodbe na in ob trasi in je na gospe, da dokaže, da je objekt poškodovan.
Zaradi slabega vremena in razmočenega terena do sedaj čiščenje potoka Tudrovščica ni bilo mogoče, zato je čiščenje potoka prestavljeno na čas ko bo vreme za to primerno.
Župan je povedal, da je bilo v lokacijskem načrtu predvideno, da bo poligon AMZS obkrožala plast gozda. Ker je bilo na vzhodni strani poligona preveč posekanega drevja, je potrebno nasaditi nov pas drevja, župan pa bo dal pripombo na pripravo lokacijskega načrta. Vaščani so bili seznanjeni s posaditvijo drevja na vzhodnem delu poligona AMZS in jo podpirajo.
Na koncu je župan še povedal, da je bilo v Čepljah do sedaj nemogoče zagotoviti širokopasovni dostop do interneta. S 1. 6. 2013 pa bo v Čepljah dostopen hitri in super hitri internet. Omrežje bo zagotavljalo storitev dostopa do interneta, storitev fiksne telefonije in digitalne televizije. Izvajalec gradnje omrežja je Iskra Sistemi d.d.. Gospodinjstva, ki se bodo odločila za priključitev, plačajo enkratni strošek priključitve, ki zajema dobavo in postavitev naročniške opreme. Izbranemu operaterju pa se plačuje mesečno naročnino, ki je odvisna od izbranega paketa.

Komentarji