6. srečanje krajanov Čepelj

alex_IMG_1672
Podžupan občine Vransko Aleksander Reberšek je v ponedeljek,  12.11. 2012 ob 19.00 uri sklical 6. sestanek krajanov Čeplje, ki je potekal v prostorih nad mlekarno v Čepljah.
Na sestanek so bili povabljeni  vsi krajani vasi Čeplje in župan občine Vransko. Tema sestanka so bile poplave, aktualno in točka razno.
Župan občine Vransko je posredoval podatke o poplavah na območju Čepelj in povedal, da na tem območju ni poplavne ogroženosti ter da razen nekaj poplavljenih kmetijskih zemljišč  težav ni. Vaščani so izpostavili poplavljena kmetijska zemljišča na območju od glavne ceste do Brišnikovih, kjer so zaradi neurejenosti odtekanja vode in zaraščenosti grmovja ter dreves vedno poplavljena kmetijska zemljišča in ima zaradi tega težave tudi družina Somi v Prekopi. Župan je na izpostavljen problem odgovoril, da morajo za čiščenje teh območij skrbeti lastniki zemljišč in da to ni v pristojnosti  občine. Dodal  pa je, da  je občina pri tem pripravljena pomagati. Na predlog podžupana je bil sprejet dogovor vaščanov, da se bodo v dogovoru z lastniki zemljišč posekala drevesa in odstranilo grmovje od mostu pri Brišnikovih do glavne ceste.
Izpostavljen je bil tudi smrad pri rondoju v Čepljah. Župan je povedal, da ima Grof svojo čistilno napravo in da se bo takoj ko  bo mogoče priklopil tudi na javno čistilno napravo ter da za smrad pri rondoju ni krivo samo gostišče, temveč se tudi od drugod v kanale steka odpadna voda.
Sprejet je bil predlog, da je na vratih prostora nad mlekarno potrebno zamenjati dotrajano ključavnico.
Izpostavljena je bila težava pri vključevanju na cesto na Ropasiji, zato je bil sprejet predlog, da naj Odbor za varnost v prometu preveri možnost postavitve ogledala na cesti Vransko-Tešova-Čreta pri križišču na Ropasiji. Prav tako je bila izpostavljena težava na cesti, ki poteka skozi vas Prekopo, ker zaradi nepravilne postavitve prometnih znakov ni jasno kdo ima prednost.
Župan je predlagal, da se določi krajane, ki bodo skrbeli za cvetlične zaboje ob avtobusni postaji in predlagal, da se pridobijo soglasja krajanov za odkup ceste pod vinogradi.
Prav tako se je izpostavilo vprašanje zakaj se je na dan volitev pred voliščem zadrževal policist in fotografiral zunanjost volišča.

Komentarji